Lidmaatschap en ContributieIemand wordt lid van de afdeling Vrouwen van Nu Noord-Beveland als zij zichzelf als lid opgeeft bij
het bestuur van de afdeling.
Na het voldoen van de contributie wordt zij op de ledenlijst geplaatst.


Bij tussentijdse aanmelding zal bij het innen van de contributie rekening worden gehouden met
het tijdstip van aanmelden. Er kan een proeflidmaatschap worden aangeboden.


Het lidmaatschap opzeggen moet voor 1 oktober,
dit kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie van de afdeling. Ingrid Huijgen,
vermeerhuijgen@gmail.com heeft de ledenadministratie onder haar beheer. Het mag natuurlijk
ook bij een ander bestuurslid.


Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 oktober bent u verplicht de contributie voor het volgende
jaar te betalen. Het bestuur is namelijk verplicht per lid afdracht aan het Landelijk Bureau te doen.


Het lidmaatschap loopt van januari tot januari.
De contributie bedraagt voor 2024 € 65,00

De contributie voor 2025 blijft € 65,00


In december krijg je het laatste nummer van het ledenblad, waarbij ingesloten de ledenpas en de
nota voor het lidmaatschap voor het volgende jaar.


Proefleden en als je na 1 januari lid wordt, dan de contributie overmaken op het rekeningnummer
van de afdeling.
NL94RABO0156474786 o.v.v. Vrouwen van Nu Kortgene