Kookclub, Gespreksgroep en Boekencirculatie

Kookclub


De kookclub bestaat uit zes Vrouwen van Nu die met elkaar en voor elkaar koken.

We komen als kookclub vijf tot zes keer per jaar bij elkaar. De gastvrouw zorgt voor het hoofdgerecht en de overige menugangen worden over de andere leden verdeeld.

Trek gekregen? We helpen u graag om nog een kookclub op te richten.

 

Informatie

Muriel de Kater          0113 371402     m.dekater.mdk@gmail.com

 

 

 

Gespreksgroep  “Ter Sprake”


“Ter Sprake” heeft een ochtendgroep en een avondgroep.

Een keer per zes weken komen de leden van deze groepen om de beurt bij iemand thuis om met elkaar over een onderwerp van gedachten te wisselen. Meestal wordt het onderwerp door een van de leden voorbereid. Soms wordt iemand uitgenodigd om over een bepaald onderwerp wat te vertellen. Na de inleiding volgt dan een discussie. De gespreksgroepen zijn leerzaam: je leert je mening geven en je leert te luisteren naar de mening van anderen. In de vakantie maken de groepen een uitstapje.

Er kunnen op dit moment geen nieuwe leden aangenomen worden, maar wil je een nieuwe groep oprichten, bel of mail dan naar Nel.

 

Informatie:

Nel Verburg    0113 301254   kaaihoeve@zeelandnet.nl

 

 

 

 

 

Boekencirculatie


De deelneemsters van deze groep leveren uiterlijk eind augustus 2 of 3 titels in van boeken die ze zouden willen inbrengen. Het gaat om boeken die na 2000 zijn uitgegeven. Het mogen ook vertaalde boeken zijn.

De contactdames maken een keus uit de opgegeven titels.

De boeken worden elke 1ste maandag van de maand doorgegeven.

 

Informatie:

Engeline Muys             0113 306144      engelinemuys@gmail.com

Sophia de Vries            0113 853859     sophia.devries@gmail.com