Waar staan wij voor...

 

Waar staan wij voor:

De Vrouwen van Nu, is een organisatie van vrouwen

  • met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden,
  • die elkaar willen ontmoeten,
  • hun creativiteit willen ontplooien,
  • die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  • die willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

 

De Vrouwen van Nu telt ongeveer 38.500 leden, verdeeld over 500 afdelingen.

Zeeland heeft 18 afdelingen met 1000 leden.

De afdeling Noord-Beveland heeft ongeveer 105 leden.

 

De organisatie

Het Landelijk Bestuur is samengesteld uit afgevaardigden van de elf provinciale afdelingen. Zij is verantwoordelijk voor het landelijk beleid en het besturen van de vereniging. Zij wordt hierbij ondersteund door het Landelijk Bureau, commissies en werkgroepen.

Het Landelijk Bureau is gevestigd in Den Haag.

 

Het Provinciaal Bestuur van Zeeland heeft diverse werkgroepen met als taak de activiteiten en initiatieven van leden, ledengroeperingen en afdelingsbesturen te begeleiden, te coördineren en te ondersteunen:

Stuurgroep maatschappij en cultuur ( MA/CU ), Training en Adviesgroep ( TA )

 

De belangrijkste reden dat vrouwen van onze organisatie lid worden is het ontmoeten van andere vrouwen bij zeer uiteenlopende activiteiten. De onderlinge betrokkenheid is van oudsher kenmerkend voor de Vrouwen van Nu. Naast de zorg voor elkaar is er ook een inzet voor de verbetering en ontwikkeling van de leefomgeving en deelname aan maatschappelijke ontwikkelingen.

De toekomstvisie van het hoofdbestuur is: 

  • de Vrouwen van Nu zodanig in te richten dat veel vrouwen zich thuis (blijven) voelen,
  • dat leden activiteiten kunnen ontplooien, inspiratie opdoen en kunnen werken aan hun creatieve en persoonlijke ontwikkeling,
  • de vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek.

 

Communicatie

De communicatie verloopt voor de besturen via afdelings- en provinciale brieven. Voor de leden via Convocaties, Nieuwsbrieven, Jaar -of Informatieboekjes, en Vrouwen van Nu Magazine waarin ook nieuws uit de diverse provincies is te lezen.

 

  • Landelijk Bureau. Jan van Nassaustraat 63, 2596 BP Den Haag, 070-3244429

e-mail:            bureau@vrouwenvannu.nl

website:          www.vrouwenvannu.nl

            inlogcode:       lidlandelijk    lan9013

  • Provinciaal Secretariaat Vrouwen van Nu

Nobelweg 10, 4462 GK. Goes   Postbus 398, 4460 AT Goes.

Telefoon         0657052883 (bereikbaar op vrijdagmorgen)

e-mail:              vrouwenvannuzeeland@gmail.com

website:          www.vrouwenvannu.nl/zeeland

faceboek:        https://www.facebook.com/VvNuZeeland/