* Welkom op Noord-Beveland

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie.
We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.
We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten.
We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes.
Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken.
U zult zich snel thuis voelen.
Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd.
Daarnaast krijgt u vier maal per jaar het ledenblad.
 
Bestuur:
In 2021 zijn een aantal bestuursleden niet meer herkiesbaar, ze zijn jarenlang bestuurslid geweest en willen plaats maken voor nieuwe gezichten en nieuwe ideeën.
Om die reden zijn wij op zoek naar leden om een jaartje mee te lopen met het bestuur.
Denkt u, dat lijkt mij wel leuk, neem dan contact op met Nel Timmerman: Tel. 0113-302607 of e-mail nel_timmerman@hotmail.com
 

* Wandelen

Vandaag onze tweede wandeling na maanden dat er niets mogelijk was, het was fijn om elkaar na vier weken weer te kunnen ontmoeten.
Ook deze keer bleven we dicht bij huis, we wandelden in en rond Kortgene onder een prachtige Hollandse wolkenhemel, ideaal weer om foto's te maken.
We dronken koffie aan de Prinsendijk en Nel had weer heerlijke cake gebakken.
Nel bedankt voor je gastvrijheid!
De foto van Jeannette D. van Runkeeper laat zien dat we vanmiddag 6,87 km. hebben gelopen.
De foto's van deze middag zijn te zien in: 
 

* Boekencirculatie

Boeken Circulatie.
In augustus start er een nieuwe boekencirkel.
Een mooi moment om je, als je van lezen houdt, aan te sluiten bij andere deelnemers.
Momenteel hebben we 12 leden die meedoen {elke maand een boek) en dat mogen er best meer worden..
Als je mee wilt doen met de nieuwe cirkel geef je dan per email op bij:
Engeline Muys of Lineke de Kater voor 15 juli met minimaal 2 titels van boeken. 1 boek gaat rond.
Alle titels die binnenkomen inventariseren we en maken daar een lijst van.
Daaruit kiezen we we dan de boeken die rondgaan in 2020/2021.
Je kunt het boek een maand houden, daarna gaat het naar de volgende.
We wisselen elke 1e maandag van de maand.
Na afloop van de cirkel komt het ingebrachte boek vanzelf weer terug bij de eigenaar.
Geen bespreking over het boek, alleen maar lezen en doorgeven.
Wie doet er mee?

Engeline Muys:     engelinemuys@gmail.com
Lineke de Kater:   linekedekater@gmail.com

* Nieuwsbrief juni, juli, augustus 2020

Nieuwsbrief  juni, juli, augustus 2020
Nu de RIVM-richtlijnen iets versoepeld zijn, is het bestuur bijeen gekomen om te bekijken wat wij kunnen organiseren.  
Helaas kan ik nog geen lijstje maken met nieuwe activiteiten.
De leuke activiteiten die wij wilden organiseren, zoals Boerenontbijt, vaartocht Westerschelde en Jubileum moesten we annuleren.

Lees de gehele Nieuwsbrief in onderstaand document, maar het bestuur blijft nadenken wat er wel mogelijk is.
We houden jullie op de hoogte!

Nieuwsbrief juni, juli, augustus 2020

* Kijk nog eens terug...

* Lief en Leed

Pot van Lief en Leed
Soms gebeurt het dat het bestuur achteraf te horen krijgt dat één van onze leden ziek is geweest of een operatie heeft ondergaan.
Dan kan het gebeuren dat zij geen kaartje of een bloemetje heeft gekregen namens het bestuur, en dat vinden wij heel vervelend.
Wij willen dan ook aan alle leden vragen, als je weet dat één van onze leden ziek is of een operatie heeft ondergaan dit door te geven aan Engeline Muys.
Ook een huwelijks jubileum verdient een bloemetje.
Pot van Lief en Leed is er voor alle leden!
Engeline Muys, Tel. 0113-306144 of e-mail
engelinemuys@gmail.com

* Jubileum 85 jaar

Vrouwen van Nu afdeling Noord-Beveland is 85 jaar jong en dat werd gevierd met een muzikaal optreden van Marjolein Meijers en haar muzikanten Walter- en Onno Kuijpers.
Leden, partners, vrienden en vriendinnen feliciteerden het bestuur met dit mooie jubileum.
Nel T. opende de avond en heette een ieder van harte welkom en memoreerde aan ons 85 jarig bestaan.
Van Platte Landsvrouwen naar het huidige Vrouwen van Nu, van voorlichting over huishouding en nieuwe huishoudelijke gebruiksvoorwerpen tot wat wij nu zijn, een vereniging van vrouwen die belangstelling hebben voor musea  boeken, fietsen, wandelen en nog veel meer...
De onlangs nieuwe eerste vrouwelijke burgemeester van Noord-Beveland mevrouw G.L. Meeuwisse feliciteerde onze afdeling met dit mooie jubileum en gaf zich op als lid, we hopen haar nog vaak te ontmoeten.
Ook was er een felicitatie van het Provinciaal Bestuur namens de twee aanwezige leden, daarna het optreden van Marjolein Meijers, liedjes schoon van eenvoud, maar ook herkenbaar.
Marjolein en haar muzikanten maken wereldmuziek, Iers, Balkan...het was genieten!
In de pauze een drankje aangeboden door de Gemeente Noord-Beveland en na afloop nog even napraten met een drankje aangeboden door onze afdeling.
 
De foto's en een korte filmfragmenten zijn te zien in: https://myalbum Jubileum 85 jaar.com/

Met vriendelijke groet,

Hilda Venema