Museumclub "Oog voor Kunst"/Gespreksgroep 

 

Museumclub "Oog voor Kunst"
De leden van deze club bezoeken diverse galeries, musea en
tentoonstellingen.
Zowel in als buiten de regio.
Ook grote, bekende tentoonstellingen worden (per trein) bezocht.
De bezoeken zijn leerzaam en interessant en dragen bovendien bij tot leuke contacten onderling.
Wilt u ook oog voor kunst ontwikkelen en u aansluiten bij deze club dan kunt u zich aanmelden bij:

Joke Smit Tel: 0113-852670
jook.smit@gmail.com

Jossy van Drunen Tel: 0113-851874
pvandrunen@zeelandnet.nl

Marij Voeten Tel: 0113-301270
voeten53@hotmail.com


Gespeksgroep “Ter Sprake”

“Ter Sprake” heeft een ochtendgroep en een avondgroep.

Eén keer per zes weken komen de leden van deze groepen om de beurt bij iemand thuis om met elkaar over een onderwerp van gedachten te wisselen.
Meestal wordt het onderwerp door een van de leden voorbereid.
Een enkele keer wordt iemand uitgenodigd om over een bepaald onderwerp te vertellen.
Na de inleiding volgt dan een discussie.
De gespreksgroepen zijn leerzaam: je leert je mening te geven en je leert te luisteren naar de mening van anderen.
In de vakantie maken de groepen een uitstapje, voor de gezelligheid.
 
Informatie: Nel Verburg – de Vos 0113-301254