Activiteiten/Vervoer/Excursies/Club-en interessegroepen

Activiteiten
De afdeling Noord-Beveland is een actieve afdeling en heeft voor de leden
een gevarieerd activiteitenaanbod:
• Afdelingsavonden
• Interessegroepen en clubjes
• Excursies
Afdelingsavonden
Jaarlijks zijn er regelmatig afdelingsavonden met verschillende onderwerpen.
De afdelingsavonden worden, tenzij anders vermeld, gehouden in het
"Drenthehuis" , Burg. P. Wissestraat 5 te Geersdijk.
We beginnen in principe om 20.00 uur. De avonden worden aangekondigd in de
Nieuwsbrief.
Nieuwsbrief gemist, kijk dan op:
www.vrouwenvannoordbeveland.nl


Vervoer
Wanneer je naar een afdelingsbijeenkomst wilt komen en je hebt geen vervoer,
bel dan even naar een van de bestuursleden.
Bij een activiteit, waar gezamenlijk naar toe wordt gereden, wordt altijd
een vergoeding (incl. parkeergeld) aan de chauffeur gegeven.

Naar Goes € 3,00
Naar Middelburg € 3,50
Naar Vlissingen € 5,00
Wester-Schouwen / Zierikzee €3,00

Excursies
Het bestuur streeft er naar om elk jaar verschillende excursies/uitstapjes
te organiseren.
Dit is uiteraard afhankelijk van het aanbod en van de intersse van de leden.
Er wordt altijd een gezamelijke vertrekpunt afgesproken.

Club- en interessegroepen
De bijeenkomsten van de clubs en interessegroepen worden meestal bij de
leden thuis gehouden, al dan niet bij toerbeurt.
Daardoor zijn de groepen gebonden aan een beperkt aantal mensen, zodat een
ledenstop mogelijk is.
Natuurlijk kan er altijd een nieuw clubje worden gestart.
Voor meer informatie hierover kunt u de contactvrouwen van de clubs of
iemand van het bestuur benaderen.