Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap en Contributie
Iemand wordt lid van de afdeling Vrouwen van Nu Noord-Beveland als zij zichzelf als lid opgeeft bij het bestuur van de afdeling.
Na het voldoen van de contributie wordt zij op de ledenlijst geplaatst.
 
Bij tussentijdse aanmelding zal bij het innen van de contributie rekening worden gehouden met het tijdstip van aanmelding.
 
Het lidmaatschap kan maar
 

één keer per jaar vòòr 1 november en uitsluitend schriftelijk worden opgezegd.

Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 november bent u verplicht de contributie voor het volgende jaar te betalen.
Het bestuur is namelijk verplicht per lid afdracht aan het Landelijk Bureau te doen.
Alle wijzigingen/beëindigen van lidmaatschap doorgeven aan de ledenadministratie van onze afdeling.
 
Het lidmaatschap loopt van januari tot januari.
De contributie voor het jaar 2021 is € 54,50.
 
In december krijg je het laatste nummer van het ledenblad, waarbij ingesloten de ledenpas en de nota voor het lidmaatschap voor het volgend jaar.
 
Als je na 1 januari lid wordt, dan de contributie overmaken op het rekeningnummer van de afdeling.
Wilt u, bij eventuele betalingen aan de afdeling a.u.b. steeds dezelfde naam gebruiken?
Rekeningnummer is NL94RABO0156474786 o.v.v. NBvP, Vrouwen van Nu, Kortgene
 
Dit maakt het voor de penningmeester overzichtelijk.

Met vriendelijke groet,

Hilda Venema