Het Bestuur

Het Bestuur
Onze afdeling organiseert veel activiteiten voor haar leden.
Maandelijks organiseren we een activiteit voor al onze leden.
Dat kan zijn een lezing over een interessant onderwerp, maar het kan ook zijn dat we een excursie maken.
Ook is er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een club- en interessegroep: wandelen, fietsen, schilderen, literatuur, theater, bioscoop...
Wilt u meer informatie ?
Neem dan contact op met een bestuurslid.
 
Voorzitter:
Nel Timmerman, Tel. 0113-302607 of e-mail
 
Vice-voorzitter/Redactielid ledenblad VvN
Saskia Campert, Tel. 0113-854243
 
Penningmeester:
Nellie Legemaate, Tel.0113-231633 of e-mail
 
Secretaris:
Heleen Janssen, Tel.0653984926
  
Ledenadministratie: 
Olga van den Bos, Tel. 0113-376339 of e-mail 
 
Algemeen bestuurslid / pot van lief en leed:  
Engeline Muys, Tel. 0113-306144 of e-mail
 
Webmaster:
Hilda Venema, Tel. 0118-586682 of e-mail